9

Vytrvalost

Trváme na nepřetržitém poskytování služeb nejlepším možným způsobem pro maximální spokojenost zákazníků.

9

Vášeň pro technologie

Věříme, že technologie by měly být oslavovány, protože umožňují realizovat dříve nemožné.

9

Závazek kvality

Zavázali jsme se k neustálému zdokonalování procesů řízení kvality k zajištění spokojenosti zákazníků.

9

Partnerství

Jsme přesvědčeni, že naši zákazníci i dodavatelé jsou našimi rovnocennými partnery. Věříme, že porosteme s nimi a vybudujeme dlouhodobé vztahy tím, že dosáhneme společného úspěchu a výhod.

Poptávkový formulář

Žádný projekt není malý

Společnost SVP stavební, s.r.o. byla založena na jaře roku 1995 jako nástupce volného sdružení podnikatelů, které působilo v oblasti občanské výstavby od konce osmdesátých let.

Těžiště činnosti společnosti se postupně přesouvalo od staveb občanské vybavenosti, přes speciální práce a sanace objektů až k výstavbě inženýrských staveb dodavatelským způsobem.
Přechodem širokého spektra stavebních činností si společnost vytvořila dostatečné zázemí a získala potřebné know how k realizaci různých typů staveb, úspěšnému vedení stavebních řízení a kompletnímu servisu inženýrské činnosti.

 

Významným mezníkem ve vývoji společnosti bylo navázání spolupráce se spol. RadioMobil a.s. (dnes T-Mobile Czech Republic, a.s.) na přelomu let 1996 / 1997 a dokončení prvních realizací základnových stanic sítě GSM. Po následném vítězství v tendru na dodavatele stavebních prací pro tohoto operátora byla v naší společnosti vyčleněna samostatná divize výhradně pro realizaci telekomunikačních staveb.

Od roku 2000 provádí tato divize společnosti SVP stavební, s.r.o. komplexní dodávku a údržbu základnových stanic, včetně akvizic stanovišť, uzavírání smluv s majiteli nemovitostí, stavebních i výrobních projektů a inženýrské činnosti v průběhu výstavby i po jejím ukončení.

Od roku 2002 je společnost SVP stavební, s.r.o certifikována mezinárodní organizací Bureau Veritas Quality International podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2001 – Systémy managementu jakosti.