Výstavba rodinných domů na klíč:

Jsme schopni zajistit kompletní projektovou dokumenaci od stavby garáže přes váš vysněný rodinný dům, nebo prosluněnou půdni vestavbu, až po výrobní halu pro výrobu vašeho zboží. Jsme schopni zajistit technický dozor pro vaši stavbu. 

  • vypracování podkladové akviziční zprávy
  • zjištění majitele nemovitostí, příprava a projednání nájemní smlouvy se zajištěním všech legislativních potřeb spojených s pronájmem či prodejem nemovitosti
  • zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení
  • zpracování prováděcího projektu
  • zabezpečení všech požadovaných povolení souvisejících s výstavbou
  • zastupování u stavebních úřadů vedoucí k získání stavebního povolení
  • zabezpečení kolaudačního řízení