Údržba staveb

  • kontrola a revize zařízení infrastruktury základnových stanic
  • preventivní kontrola konstrukce – nátěry
  • drobné opravy v rámci údržby
  • revize elektroinstalace
  • údržba komunikace, plochy, plotů a obslužného zařízení