Společnost SVP stavební, s.r.o. má bohaté zkušenosti s těmito činnostmi.

 • vysprávky komunikací tryskovou metodou,
 • opravy komunikací živičnými směsmi,
 • zřízení svislého a vodorovného dopravního značení,
 • opravy mostů a propustů,
 • zemní práce,
 • údržbu zeleně,
 • zimní údržbu komunikací,
 • výstavbu, rekonstrukce a opravy komunikací, chodníků a ploch,
 • regeneraci sídlišť a náměstí, vč. sportovišť, dětských hřišť a městského mobilíáře,
 • zřízení odvodnění – uliční vpustě, žlaby, kanalizace,
 • opevňování ploch – dláždění lomovým kamenem,
 • dlaždičské práce
 •  … a mnoho dalších činností