Stavebně technická realizace

 • zbudování místností pro umístění technologie na půdách nebo střechách objektů
 • výroba a dodávka veškerých ocelových konstrukcí
 • montáž ocelových konstrukcí, stožárů a anténních nosičů
 • úprava interiérů a exteriérů památkově chráněných budov pro umístění základnových stanic
 • úprava stávajících objektů pro umístění základnových stanic
 • zemní práce, výkopy spojené s přípravou místa pro umístění základnové stanice
 • realizace základů pro nový stožár
 • výroba, povrchová úprava, doprava a montáž ocelové konstrukce telekomunikační věže
 • zbudování zpevněných ploch a přístupových komunikací pro umístění technologických kontejnerů a přístupu na lokalitu
 • oplocení objektů a terénní úpravy pro uvedení okolí do původního stavu
 • montáže a revize bezpečných výstupových tras
 • přípojky napájení a silnoproudé rozvody