Projekční činnost

  • dokumentace stávajícího stavu
  • návrh dispozičního řešení díla
  • prováděcí projekt
  • projekt elektroinstalace
  • statické posouzení konstrukcí
  • navrhování bezpečných přístupů