Akviziční a inženýrská činnost

vytipování vhodného pozemku nebo objektu pro vybudování základnové stanice (na základě radiového plánování zákazníka)
vypracování podkladové akviziční zprávy
zjištění majitele nemovitostí, příprava a projednání nájemní smlouvy se zajištěním všech legislativních potřeb spojených s pronájmem či prodejem nemovitosti
zpracování projektové […]