Akviziční a inženýrská činnost

  • vytipování vhodného pozemku nebo objektu pro vybudování základnové stanice (na základě radiového plánování zákazníka)
  • vypracování podkladové akviziční zprávy
  • zjištění majitele nemovitostí, příprava a projednání nájemní smlouvy se zajištěním všech legislativních potřeb spojených s pronájmem či prodejem nemovitosti
  • zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení
  • zpracování prováděcího projektu
  • zabezpečení všech požadovaných povolení souvisejících s výstavbou
  • zastupování u stavebních úřadů vedoucí k získání stavebního povolení
  • zabezpečení kolaudačního řízení